Indien u met Internet Explorer werkt, dan kan u de site heel eventjes niet zien,
gelieve enkele seconden te wachten en vervolgens te klikken in de kader.